Đang Thực Hiện

OSC - checkout_payment needs minor fixing

OSC - expert needed

Urgent - need mionor editing done to OSC - [url removed, login to view] page

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: editing needs, netsolve, editing fixing, payment minor, needs editing, osc minor, php fixing, minor php, page checkout osc, need minor , php page checkout, php editing, php checkout page, page editing, page checkout php, osc page checkout, osc expert, expert editing, editing page, osc expert needed, osc editing, osc payment, minor editing, osc php, php osc

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) LaSalle, Canada

Mã Dự Án: #46203

Đã trao cho:

netsolve

Glad to work. Regards

$30 USD trong 0 ngày
(290 Đánh Giá)
7.3

3 freelancer đang chào giá trung bình $32 cho công việc này

oscpro

I can do this in 15 minutes.

$30 USD trong 1 ngày
(88 Đánh Giá)
6.8
webizzie

see pmb for details

$35 USD trong 1 ngày
(51 Đánh Giá)
6.4