Đang Thực Hiện

OSC - checkout_payment needs minor fixing

OSC - expert needed

Urgent - need mionor editing done to OSC - [url removed, login to view] page

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: editing needs, checkout_payment information, netsolve, editing fixing, payment minor, needs editing, osc minor, php fixing, minor php, page checkout osc, need minor , php page checkout, php editing, php checkout page, page editing, page checkout php, osc page checkout, osc expert, expert editing, editing page, osc expert needed, osc editing, osc payment, checkout_payment php, minor editing

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) LaSalle, Canada

Mã Dự Án: #46203

Đã trao cho:

netsolve

Glad to work. Regards

$30 USD trong 0 ngày
(290 Đánh Giá)
7.3

3 freelancer đang chào giá trung bình $32 cho công việc này

oscpro

I can do this in 15 minutes.

$30 USD trong 1 ngày
(88 Đánh Giá)
6.8
webizzie

see pmb for details

$35 USD trong 1 ngày
(51 Đánh Giá)
6.4