Đã Đóng

osclass the fixed bug

5 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

$25 USD trong 1 ngày
(24 Nhận xét)
5.1
$15 USD trong 1 ngày
(20 Nhận xét)
3.8
duongwebapp

I have 5 years experience in web programming,build & develop web, Wordpress theme. Laravel, php, mysql, html, html5, css, css3, jquery,psd to html....VPS, Hosting, Cloud server.

$15 USD trong 1 ngày
(13 Nhận xét)
3.2
Fredrick422

Greetings I have more than six years experience with osclass kindly givevthis job. I wont let you down?

$30 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
1.8
shazibukhari

I have more than 4 years experience in PHP programming. And well versed in android and in open-sources / Framework like Codeigniter , OpenCart, Wordpress and other Web solutions . My strengths are web developmen Thêm

$15 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.0