Đang Thực Hiện

OsCommerce SEO

I need the following installed on my website -

Header Tags Controller

[url removed, login to view],207

Dynamic Product Meta Tags

[url removed, login to view],1505/category,all/search,header

Category Meta Tags

[url removed, login to view],1176/category,3/search,meta

Kĩ năng: PHP

Xem nhiều hơn: community dynamic, oscommerce seo, http www seo com, www seo, netsolve, php controller, meta tags oscommerce, search header oscommerce, search header, product tags, seo meta, oscommerce meta tags, oscommerce product meta tags, seo community website, seo www com, category search, www seo php, oscommerce dynamic product, seo meta tags product, product seo

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) nashville, United States

ID dự án: #6114

Được trao cho:

netsolve

Glad to work.

$25 USD trong 0 ngày
(290 Đánh Giá)
7.3