Đang Thực Hiện

OScommerce / ups&usps tracking Intergration

OScommerce / ups&usps tracking Intergration

OScommerce / CRELoaded 6.15 / With Template Site modifications

Install and configure contributions:

In the Rightside Information Infobox already established:

UPS order tracking

USPS order tracking

will provide html keys as requested, via email.

see [url removed, login to view] for example of ups module I want the usps on the same location also.

Thank you in advance.

Kĩ năng: PHP

Xem nhiều hơn: usps .com, usps com, ups com, ups tracking oscommerce, usps tracking, tracking, netsolve, location tracking, email tracking, amp, advance install, amp html, usps email, php html amp, amp site, html amp, php usps tracking, amp tracking, tracking site, tracking php, via already, oscommerce configure, want configure, oscommerce usps module, oscommerce install ups

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Las Vegas, United States

ID dự án: #40549

Được trao cho:

netsolve

Glad to work. Regards

$50 USD trong 2 ngày
(290 Đánh Giá)
7.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $75 cho công việc này

a7207

hello sir, plz chk pmb for more details. best regards.

$100 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0