Đã Đóng

otp send in yii2 advanced framework

Need To send otp validation in yii2 advanced frmework

Kỹ năng: PHP, Yii

Xem thêm: yii2 modal example, yii2 modal popup, yii2 modal popup form, yii2 render ajax example, yii2 popup, yii2 modal close button, yii2 modal ajax, yii2 popup window for forms, send money freelacer skirl

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14816991

5 freelancer đang chào giá trung bình ₹1282 cho công việc này

devjain89

I've 5 year of experience in development

₹1000 INR trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.9
₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹1361 INR trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹1450 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
nitishkrmallick

We are a team of 6 members with 3+ years of experience in yii2/web development. We have developed a 2 factor authentication/OTP based module. Which we can configure in any yii2 project. Relevant Skills and Experience Thêm

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0