Đã Hủy

outsource làm ngoài giờ hành chính

1 freelancer đang chào giá trung bình $155 cho công việc này

shankarjay785App

Service Description We provides IT services in the following areas: - - Mobile Programming * iOS 7 and 8 application * SWIFT programming * Xamarin ( MVVMCross for multi-platform) * iPhone / iPad * Android and N Thêm

$155 USD trong 45 ngày
(0 Nhận xét)
0.0