Đã hoàn thành

paypal buttons

Dự án này đã kết thúc thành công bởi technovation1 với giá $100 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
92
Mô tả dự án

I require my website page to have paypal buttons to credit customers accounts with credits.

Remove CCbill page from Admin page

I also require two upload buttons for files on a registration page to be linked to a pending registration page.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online