Không tìm thấy công việc

Rất tiếc chúng tôi không thể tìm thấy công việc mà bạn đang tìm kiếm.

Tím thấy các công việc mới nhất ở đây:

Payroll management website 6 ngày left
ĐÃ XÁC THỰC

I need a new website. I need you to design and build it.

$180 - $540
$180 - $540
0 lượt đặt giá

I am looking for a developer to design and develop an Email Client like [đăng nhập để xem URL] that will be compatible with HMTL, CSS, PHP, Python, Ruby on Rails and Node.js for sending mass mailing to subscribers from our own private server.

$155 (Avg Bid)
$155 Giá đặt trung bình
1 lượt đặt giá

Построить эконометрическую модель на основе эмпирической базы Тема Влияние сделок слияний и поглощений на последующую финансовую эффективность деятельности компаний в секторе розничной торговли. 1. Обзор сделок слияний и поглощений на развивающихся рынках капитала. Обзор основных трендов 2. Факторы влияние сделок M&A на финансовые результаты компаний.  3. Эконометрическое моделирован...

$250 - $750
$250 - $750
0 lượt đặt giá
spreadsheet merge 6 ngày left
ĐÃ XÁC THỰC

I have 100 spreadsheets, CRM databse I need to merg into a new format CRM spreadsheet, Each spreadsheet is from 15 to 100 lines of data

$402 (Avg Bid)
$402 Giá đặt trung bình
2 lượt đặt giá
design active wear appearance 6 ngày left
ĐÃ XÁC THỰC

I need someone to design the look for active wear and draft up the design for production

$5 / hr (Avg Bid)
$5 / hr Giá đặt trung bình
4 lượt đặt giá

I have a data analysis [đăng nhập để xem URL] entry work for project STAFF

$750 - $1500
$750 - $1500
0 lượt đặt giá

I want to hire an expert in writing articles for Wikipedia. The subject of interest is a notable athlete.

$141 (Avg Bid)
$141 Giá đặt trung bình
8 lượt đặt giá
seo expert 6 ngày left

I need a seo expert. Who rank my website.

$72 (Avg Bid)
$72 Giá đặt trung bình
13 lượt đặt giá
Make a logo 6 ngày left
ĐÃ XÁC THỰC

If you want to be hired comment your favorite color + your typical bid sentence

$304 (Avg Bid)
$304 Giá đặt trung bình
21 lượt đặt giá

I need you to write some content for a website.

$24 (Avg Bid)
$24 Giá đặt trung bình
6 lượt đặt giá