Đóng

pdf scripting / Java script simple code

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $28 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

I am working on an editable pdf document. I would like a piece of java script code that will increase/decrease an input box when a user presses a button so that more information can be inputted into the input box(maybe adds one extra input box per click?).

When the input box is increased or decreased(or added), it is important that all the information below this input box is adjusted to accommodate the extra space that was reduced or increased(added).

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online