Đã đóng

A 3:1 peer to peer donation mlm script website |Naira and Bitcoin

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $247 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $50 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Peer to Peer Donation website

Sample: [url removed, login to view] [url removed, login to view], [url removed, login to view]

( Naira, Bitcoin Donation system)

Please only bid if you have a script already.

I need a script so we can adjust together.

Dont bid if you dont have a script!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online