Đã Đóng

Perio Scoop

I need a site that that will showcase my paid webinars through zoom (payment integration), capture contact into to generate an email list, ability to email the list, and generate certifcates for the attendees of the webinars

Kĩ năng: PHP, HTML, Thiết kế trang web, WordPress, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: wordpress

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) San Antonio, United States

ID dự án: #30946732

37 freelancer chào giá trung bình$2596 cho công việc này

(1710 Nhận xét)
10.0
(388 Nhận xét)
9.3
(451 Nhận xét)
9.0
(386 Nhận xét)
8.8
(719 Nhận xét)
9.0
(290 Nhận xét)
8.6
(63 Nhận xét)
8.0
(291 Nhận xét)
8.0
(31 Nhận xét)
7.8
(57 Nhận xét)
7.6
(205 Nhận xét)
7.7
(246 Nhận xét)
7.9
(618 Nhận xét)
7.9
(137 Nhận xét)
7.5
(239 Nhận xét)
7.6
(74 Nhận xét)
7.0
(71 Nhận xét)
7.1
(66 Nhận xét)
7.6
(56 Nhận xét)
7.0
(71 Nhận xét)
7.2