Đã Đóng

Phan mem dong ho dem nguoc Android - open to bidding

Phan mem chay tren theme co san. 1 so gia tri co the thay doi : ngay thang nam, chu 'LOCAL 2 HOURS' . Luc mo len se co hinh so 1, khi bam vao mui ten back se hien ra hinh so 2

Kĩ năng: Android, iPhone, Mobile App Development, PHP, Powerpoint

Xem nhiều hơn: tren, ra, len, dong

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dallas, United States

ID dự án: #7141320