Đang Thực Hiện

Photopost Classifieds create additional ad type

I need some work done on a new install of Photopost classifieds.

Create an additional ad type in the classified section. The additionl ad type will be for "services" the services type will be very similar to "For Sale" type except no time limit.

The Service ad should not show up in random ads.

Create a "random Services" box below the random ads.

[url removed, login to view]

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: create www com, create www, types photopost, photopost classifieds install, install photopost classified, Classifieds, classifieds ads, additional php, ad, create install, type ads, create com, create sale, sale ads, create classifieds, service box, need create, classified section, ads classifieds, classifieds install, php work service, services section, classifieds classifieds, similar box, sale section

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Grand Rapids, United States

Mã Dự Án: #32593

Đã trao cho:

emBee

Please contact with details.

$40 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
2.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $45 cho công việc này

lesavik

Can start right now!

$50 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0