Đang Thực Hiện

Photopost Classifieds create additional ad type

I need some work done on a new install of Photopost classifieds.

Create an additional ad type in the classified section. The additionl ad type will be for "services" the services type will be very similar to "For Sale" type except no time limit.

The Service ad should not show up in random ads.

Create a "random Services" box below the random ads.

[url removed, login to view]

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: types photopost, additional php, ad, create install, type ads, create sale, sale ads, service box, need create, php work service, services section, similar box, sale section, php limit time, photopost, create need, show random, photopost install, additional work, create random

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Grand Rapids, United States

Mã Dự Án: #32593

Đã trao cho:

emBee

Please contact with details.

$40 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
2.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $45 cho công việc này

lesavik

Can start right now!

$50 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0