Còn mở

php Lottery program

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $27 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

I want to produce a lotto program. It is a simple and simple program.

I want the same functionality as the link below.

[url removed, login to view]

I want to make a simple page with the same functionality as the attached photo!

I have already created a lotto program, but I want to check for a slightly simpler code.

Please contact as many freelancers as possible for the best possible coding.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online