Đã Đóng

php based ecommerce website

we are looking for php ecommerce website. We'd like to be similar to this one: [login to view URL]

I want to start working in it next week, and it must be completed by September.

Kĩ năng: PHP, Laravel, eCommerce, Web Development, Website Build

Về khách hàng:
( 2 nhận xét ) Tallinn, Estonia

ID dự án: #34304674

136 freelancer chào giá trung bình€13792 cho công việc này

(779 Nhận xét)
10.0
(97 Nhận xét)
9.6
(253 Nhận xét)
9.6
(400 Nhận xét)
9.6
(302 Nhận xét)
9.3
(119 Nhận xét)
9.2
(949 Nhận xét)
9.2
(172 Nhận xét)
9.3
(300 Nhận xét)
8.9
(591 Nhận xét)
9.2
(592 Nhận xét)
9.1
(518 Nhận xét)
8.9
(549 Nhận xét)
9.3
(222 Nhận xét)
9.2
(477 Nhận xét)
9.3
(165 Nhận xét)
9.1
(447 Nhận xét)
9.1
(415 Nhận xét)
9.1
(248 Nhận xét)
9.3
(138 Nhận xét)
9.0