Đã Hủy

php embedded task within 5 hrs

check the doc for details

[url removed, login to view]

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: hrs, docx, php hrs, doc docx, php doc, php dropbox, dropbox php, doc php, within hrs, docx php, php doc docx, docx doc, php docx doc, php docx, task calendar php ajax, docx doc php, program embedded php, task list php, simple task list php, create task list php

Về Bên Thuê:
( 358 nhận xét ) Mutrah, Oman

Mã Dự Án: #1013472

8 freelancer đang chào giá trung bình $49 cho công việc này

denisCh

Please check PM

$150 USD trong 1 ngày
(79 Đánh Giá)
7.5
MarcusPan

PM has been sent.

$30 USD trong 0 ngày
(135 Đánh Giá)
6.5
canabatz

check PMB , thanx

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
exshdeveloper

I can give solutions with quality.

$40 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
yanvn

[url removed, login to view]

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
raihanmazumder

I wanna do this project. Contact me please: +6281228866622

$40 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
infowaysolutions

The expert here boss, let me prove my skill to you, I'm looking for long term realtionship. Thanks

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
TarunKhandelwal

Ready To Work With You

$40 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0