Đóng

PHP expert needed !!

Dự án này đã được trao cho fida08 với giá €50 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

PHP expert needed !!

PHP expert needed !!

need a custom website, full PHP, something like this website here, 90% the same!

Need it to be done in 24 hours ;)

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online