Đang Thực Hiện

php functions, validation

10 functions for insert update, delete, with validation

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: php function validation, php function validate post, validation, php validation, php delete, delete update php, delete update, functions, php insert, functions php, php update, validation php, insert php

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Somerville, United States

Mã Dự Án: #58022

Đã trao cho:

yuniar

as discussed before

$30 USD trong 1 ngày
(7 Đánh Giá)
3.9

6 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

sunsoft2

Can be done. Please check PMB for more details.

$40 USD trong 1 ngày
(136 Đánh Giá)
6.4
pinoywebdev

Let me know the data, table name, and fields to make this functions work with.

$50 USD trong 1 ngày
(37 Đánh Giá)
6.1
chieftain

Hello, Please check PM.

$30 USD trong 1 ngày
(7 Đánh Giá)
4.1
lhjava

i will do this job for you. please check pm.

$30 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
3.2
acamar

Please provide more details. Acamar.

$30 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
1.6