Đã Đóng

PHP Fusion

Need a guy to create a payment module for PHP Fusion project.

We use [url removed, login to view] ..........................

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: php fusion module, fusion, loogle, php net scalability project, fusion net, net fusion, net commerce project, asp net ecommerce project, php fusion, php use mysqlshow

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) Eg, Denmark

Mã Dự Án: #1613991

2 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

joshicsin

Hello, We have provided the details in private message. Please check PM. Thank you.

$200 USD trong 3 ngày
(3 Đánh Giá)
1.0
OU9JQs5v7

<b><i>Removed by Admin</i></b> - Custom software development - skpye: <b><i>Removed by Admin</i></b>

$200 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0