Đang Thực Hiện

PHP/MySQL Authentication

Được trao cho:

sanjay2004

send us the details to fix it.

$60 USD trong 1 ngày
(490 Đánh Giá)
9.4

5 freelancer đang chào giá trung bình $46 cho công việc này

natgeo

I can help you. Please send the files through PMB. Thanks

$30 USD trong 1 ngày
(108 Nhận xét)
6.9
Sphinks

Hi sir! I just finished smth like this! I am CONFIDENT that I can help you. Send me the files! Have a nice day!

$30 USD trong 1 ngày
(88 Nhận xét)
6.6
unknownsoftware

Can be [url removed, login to view] required. Regards.

$75 USD trong 1 ngày
(136 Nhận xét)
5.9
DeViAnThans3

I might help you out, if you react soon. Please PMB me for details if you're interested in working together with me. Thanks ;)

$35 USD trong 0 ngày
(7 Nhận xét)
3.8