Đang Thực Hiện

PHP,/ MySQL error

we have migrated the site from one server to another and it is giging us an error,please help [url removed, login to view]

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: help php, www mysql com, mysql error, error, error php, site server error, help mysql, site mysql, server mysql, server error, mysql server error, mysql help, pinkcrow, error mysql, php http, http error, error site server, error http, http php, www php, php www

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Fort Lauderdale, United States

Mã Dự Án: #55587

Đã trao cho:

PinkCrow

I can do that!

$30 USD trong 0 ngày
(137 Đánh Giá)
6.6

5 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

TakeReal

Hi, I can repair your site in 1 hour.

$30 USD trong 0 ngày
(1254 Đánh Giá)
7.5
pentium10

Easy job can be done in minutes.

$30 USD trong 0 ngày
(219 Đánh Giá)
6.9
vnWebWorld

Hi, I can help you. Thanks.

$30 USD trong 0 ngày
(13 Đánh Giá)
5.3
wojwal

I can fix it right away

$30 USD trong 0 ngày
(18 Đánh Giá)
4.9