Đã hoàn thành

Php registration and fixes

Đã trao cho:

joseluisCC

Hi. Let me tell you something...

$30 USD trong 0 ngày
(8 Đánh Giá)
4.3

8 freelancer đang chào giá trung bình $133 cho công việc này

naumanrandhawa

Hi, Please check pmb for details.

$200 USD trong 5 ngày
(153 Đánh Giá)
7.4
Mindon

Hello, Let me "install and fix" for you please, thanks.

$200 USD trong 4 ngày
(52 Đánh Giá)
6.0
thewebgurupk

hi.. going with the flow here...check inbox

$150 USD trong 7 ngày
(6 Đánh Giá)
2.8
robertliu003

available to complete the work

$250 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
gslogic

Respected sir, i can do this for you in 1-2 hour. So lets start fixing this. Thanks

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
1.6
xanrias

Ready for a work.

$100 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
EIB

check your PM

$100 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0