Đang Thực Hiện

php script which can accept capturing of bio-metrics finger print with a finger print scanner

Đã trao cho:

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $27 cho công việc này

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
AlekseyukSergey

I have big knowledges in PHP over the 5 years experience Соответствующие навыки и опыт Yii, Symfony, Yii2, PHP, SQL, BigData Предлагаемые промежуточные платежи $25 USD - full work

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0