Đã Hủy

php task

I want to create file like this [url removed, login to view]

I believe it contain this two files

[url removed, login to view]

mms://[url removed, login to view];pl_auth=caf2a9e8ce98dcfc60dd8d70f65f7009&ht=3630&xdata=eyn8j0.fyfuv36ip45kw3a-34681159-1453478966&b=9e0q77l1c33ef&s=396500550

And I want to learn how to create it. I believe this a simple task for php programmers.

If you looking for more then 30 please don’t bid.

Thank you.

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: php task, programmers php, want learn php, want programmers, php learn, simple task, php programmers, i believe, ht, contain, looking php programmers, mms php, yahoo bid php, task bid, yahoo php, mms wmv, thank file, yahoo simple, xdata, task php, php simple task, php create file, create file php, bid simple task, wmv php

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Chicago, United States

Mã Dự Án: #37198

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

bruzli2005

I'll do it. PM me. Thnks.

$30 USD trong 0 ngày
(125 Đánh Giá)
7.1