Đã Đóng

phpauction fantastico

I have installed phpauction via Fantastico in CPanel.

I need it to show auction thumbnails on the main page.

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: phpauction fantastico, fantastico, phpauction, php return main page, oscommerce main page, main page template flash, commerce products main page, change main page creloaded, main page design

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Terrigal, Australia

Mã Dự Án: #1053058

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

Ekushey

Ready to help!

$30 AUD trong 0 ngày
(107 Đánh Giá)
5.6
ayazgul

Ready lets do it.

$30 AUD trong 0 ngày
(40 Đánh Giá)
5.1
ponyodev

Ready to do it, will be done quickly.

$30 AUD trong 2 ngày
(2 Đánh Giá)
2.0