Đã Đóng

PHPfox + AWS expert needed

2 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

JimmyHoang

Hi, I'm a Phpfox developer from VietNam, I have worked for some Phpfox companies in VietNam, I have build many plugins, such as: Social Stream, Social Publisher, Adv Notification, Adv Marketplace... As per your r Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(32 Nhận xét)
5.8
phiv

A proposal has not yet been provided

$15 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0