Đã Đóng

Phyton Developer need montly basis

I need phython developer at fix montly rate long term

Must know powerbi also

Kĩ năng: PHP, HTML, JavaScript, MySQL, Thiết kế trang web

Về khách hàng:
( 16 nhận xét ) SURAT, India

ID dự án: #33766544