Đã hoàn thành

IE7 Pics JS fixes2

IE7 Pics JS fixes - page on website not loading properly due to IE7 version. Need to correct code to be able to pull up in IE7

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: ie7 pics, need pics, meta tags correct code, correct code mmse, company need able pull credit, want able pull credit reports help clients, ie7, html website navigation menu code css pull, able pull clients credit, company needs able pull clients credit, able pull credit reports, able pull credit, need company able pull credit

Về Bên Thuê:
( 121 nhận xét ) Chatsworth, United States

Mã Dự Án: #1622942

Đã trao cho:

SoftEngineer

hi, my bid thx.

$50 USD trong 2 ngày
(252 Đánh Giá)
8.1

5 freelancer đang chào giá trung bình $70 cho công việc này

AStonetech

Could fix this IE7 issue quickly.

$35 USD trong 1 ngày
(128 Đánh Giá)
6.5
yopesh

Hi, I dropped by a message.

$200 USD trong 1 ngày
(46 Đánh Giá)
5.8
luantnd

Hi, It's very easy. I can fix it quick

$35 USD trong 1 ngày
(34 Đánh Giá)
4.5
kultech

Hello, i can done. Please check PM and my review.

$30 USD trong 0 ngày
(10 Đánh Giá)
3.6