Đang Thực Hiện

IE7 Pics JS fixes2

IE7 Pics JS fixes - page on website not loading properly due to IE7 version. Need to correct code to be able to pull up in IE7

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: ie7 pics, need pics, meta tags correct code, correct code mmse, ie7, able pull clients credit, able pull credit reports, able pull credit

Về Bên Thuê:
( 121 nhận xét ) Chatsworth, United States

Mã Dự Án: #1622942

Đã trao cho:

SoftEngineer

hi, my bid thx.

$50 USD trong 2 ngày
(252 Đánh Giá)
8.1

5 freelancer đang chào giá trung bình $70 cho công việc này

AStonetech

Could fix this IE7 issue quickly.

$35 USD trong 1 ngày
(128 Đánh Giá)
6.5
yopesh

Hi, I dropped by a message.

$200 USD trong 1 ngày
(46 Đánh Giá)
5.8
luantnd

Hi, It's very easy. I can fix it quick

$35 USD trong 1 ngày
(34 Đánh Giá)
4.5
kultech

Hello, i can done. Please check PM and my review.

$30 USD trong 0 ngày
(10 Đánh Giá)
3.6