Đã Hủy

playsms config gammu config server allready installed

1 freelancer đang chào giá trung bình $28 cho công việc này

roshanasim

Hi i am linux administrator and having sound knowledge of ssh / putty / terminal to access files & directories inside linux vps. I will go through and let you know to use putty to access linux server. I am having 7+ Thêm

$28 USD trong 1 ngày
(11 Nhận xét)
4.2