Đã Đóng

Plex media Server my tv movies videos or not playing i have ubuntu os and Dedicated Server -- -- 3

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

hashanchamikara

can you explain more, project description is not enough to understand it completely Thanks Hashan Chamikara

$100 USD trong 7 ngày
(6 Nhận xét)
3.1