Đã Đóng

Plex media Server my tv movies videos or not playing i have ubuntu os and Dedicated Server -- -- 4

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

mirelconstantin

Hello! I used Plex before on Ubuntu but I never tried it on TV. I will be happy to help you resolve your server.

$50 USD trong 1 ngày
(4 Nhận xét)
1.8