Đã Đóng

Plex media Server my tv movies videos or not playing i have ubuntu os and Dedicated Server -- 2

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

aliaurangzaib

Hi, hope you are fine. I don't have much any experience with plex but i do have some experience with ubuntu os and I can give it a shot if you want.

$30 USD trong 2 ngày
(2 Nhận xét)
1.6