Đã Đóng

viết Plugin cho wordpress

Mình cần bạn viết Plugin cho wordpress

Cụ thể như sau:

Tạo một button tại khung soạn thảo:

Chức năng: Lấy giá sản phẩm từ trang TMĐT (lazada,tiki, sendo, yes24h, ....) theo URL cụ thể khi nhập vào.

Mục đích: hiển thị giá SP ra ngoài bài viết.

Yêu cầu: Cập nhật tự động hàng ngày hoặc realtime.

Kĩ năng: CSS, HTML, JavaScript, PHP

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Bien Hoa, Vietnam

ID dự án: #18104164

1 freelancer đang chào giá trung bình $222 cho công việc này

bacramo

We can discuss while I do the work so we can exchange information and I always respect your ideas and opinions, however I will try to give my opinions so we can decide what is the best.

$222 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0