Đã Đóng

Chỉnh sửa plugin FacetWP cho tương thích với template Listable

Tôi cần: chỉnh sửa plugin FacetWP cho tương thích với template Listable

Template của website: Đã có template

Các tính năng cần có: chỉnh sửa bộ lọc từ plugin FacetWP cho tương thích với website với template Listable

Yêu cầu khác của khách hàng

Liên hệ với mình để mình có thể gửi file brief mô tả chính xác.

Kĩ năng: Lập trình C#, CSS, HTML, PHP, WordPress

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #16459028

2 freelancer chào giá trung bình₫3950142 cho công việc này

sapotacorp

Dear LongTNguyen! We have read your project details and we are very much interested to work with you I'm #1 WordPress Vietnam in here.. Our WordPress's projects: [login to view URL] Our latest Viet Thêm

₫4011395 VND trong 30 ngày
(1142 Nhận xét)
8.9
abhyuday9090

Hi, Greeting of the day!! Thanks for providing us an opportunity to bid on your project. We have 400+ projects completed by getting another source and we having 30 + employee. I have ran into your ad and are ver Thêm

₫3888888 VND trong 3 ngày
(12 Nhận xét)
3.4