Chỉnh sửa plugin FacetWP cho tương thích với template Listable

Đã Đóng Đã đăng vào 5 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi cần: chỉnh sửa plugin FacetWP cho tương thích với template Listable

Template của website: Đã có template

Các tính năng cần có: chỉnh sửa bộ lọc từ plugin FacetWP cho tương thích với website với template Listable

Yêu cầu khác của khách hàng

Liên hệ với mình để mình có thể gửi file brief mô tả chính xác.

Lập trình C# CSS HTML PHP WordPress

ID dự án: #16459028

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 5 năm trước đang mở