Đã Đóng

Plugin for Amibroker from Binance

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹8889 cho công việc này

anandan1995

I have a experience in asp.net, MVC, web API,Laravel,Php,,Java, Spring mvc,Hibernate, c#, SQL, entity framework,linq, razor view (Cshtl), html, Wordpress,Joomla,Shopify,Jstl,bootstrap,Angular JS, Jquery, Json,XML, repo Thêm

₹8889 INR trong 4 ngày
(36 Nhận xét)
4.7