Đã Đóng

sửa plugin leech phim từ trang web [login to view URL]

mình đang dùng halim themes. Sử dụng tool leech phim từ trang [login to view URL] . Hiện tại trang này đã thay đổi link phim nên tool không get link phim được.

Bạn nào nhận sử tool có thể liên hệ mình.

Kĩ năng: PHP, HTML, JavaScript, Thiết kế trang web

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Di An, Vietnam

ID dự án: #34553189

3 freelancer chào giá trung bình$89 cho công việc này

usmansharif362

Greetings I have read your description, it's not a big deal for me because I have worked on similar projects like this before.I would like to introduce myself as a full-stack developer with extensive experience in sta Thêm

$93 USD trong 5 ngày
(14 Nhận xét)
5.1
giaphung2k1

Em chào anh ạ I can do this project. I am a professional Linux and developer in PHP, Wordpress, Laravel , Javascipt, Vue.js, HTML5, CSS3 and jQuery. I can do this project. Please hire me. I think, You will contentme Thêm

$73 USD trong 7 ngày
(50 Nhận xét)
4.8
ayesharifatmed

Hello There! This is Ayesha Siddiqua. Nice to meet with you. I am an M.B.B.S doctor. I have completed my graduation from North Bengal Medical College under Rajshahi University. A versatile and professional Web & Mob Thêm

$100 USD trong 2 ngày
(10 Nhận xét)
3.7