Đã hoàn thành

Plugin Vote

Good Plugin, already made hahahahGood Plugin, already made hahahahGood Plugin, already made hahahahGood Plugin, already made hahahahGood Plugin, already made hahahahGood Plugin, already made hahahahGood Plugin, already made hahahah

Kĩ năng: Codeigniter, HTML, PHP, Plugin, WordPress

Xem nhiều hơn: superbvote plugin, voting plugin tutorial, nuvotifier, vote listener plugin, galistener, galistener spigot, vote4cash listener, minecraft votifier plugin, plugin vote wordpress, wordpress plugin vote minecraft, wordpress facebook plugin vote, wordpress video contest plugin vote, mediawiki plugin vote, digg reddit wordpress plugin vote, wordpress photo contest plugin vote per

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Tafraout, Morocco

ID dự án: #16290834

Được trao cho:

miijaz

Hired by the Employer

$30 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
0.5