Đã đóng

prestashop integrated with ERP sysyem only advance developers please

Dự án này đã nhận được 41 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $634 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

Hello

I'm working on a prestashop website and i need help integrating it with an ERP system.

IF you have experience with that I will wait your proposal.

ONLY ADVANCED DEVELOPERS WITH PRESTASHOP EXPERIENCE OVER 4 YEARS.

NO IDIAN BIDS PLEASE

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online