Đang Thực Hiện

Private for olmir77

Simple contact us form, details discussed in chat.

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: chat private, private form, simple private chat, simple form contact, php contact form details, details form, contact details form php, private chat php, php private chat, discussed

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) Dickson, United States

Mã Dự Án: #19861

Đã trao cho:

olmir

I'll do it as we are agreed. price is $20, but bid accepted $30 as a min sum( Budget range, $: 30-100)

$30 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
4.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

eyrieteck

Hello Sir/madam, May i deliver it to u ? waiting for reply... Thx...

$30 USD trong 0 ngày
(50 Đánh Giá)
6.1