Đang Thực Hiện

Private job for Sabir

This is a private programming job for Sabir, which we have been discussing via email recently. Thank you!

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: job for , private email, job programming, programming job, private programming malang, private job, oscommerce thank email, private programming work, email importer php programming

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét ) Lawton, United States

Mã Dự Án: #1668759

Đã trao cho:

sabirmostofa

Ready to start Now.

$630 USD trong 10 ngày
(16 Đánh Giá)
5.1

4 freelancer đang chào giá trung bình $608 cho công việc này

gwebdesignplus

Based on our expertise and long term experience, I can guarantee an extraordinary result in less than anticipating time.

$600 USD trong 30 ngày
(5 Đánh Giá)
4.4
lishaoyang123

i can do it, it is easy!

$600 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
sunnygandass

please check your pmb.

$600 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
2.5
nouman051

I am ready to talk wiht you via email.thanks

$600 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0