Đang Thực Hiện

Private job Travis

Details as discussed for joomla site. Usual project details apply, all text/images editable, seo friendly urls, multiple browser compatability (IE, Safari, Firefox, etc...)

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: travis c, php project job site, travis private project, joomla seo friendly, travis joomla, safari browser joomla, seo friendly urls php, browser seo friendly, friendly urls joomla, joomla seo friendly urls, private job site, seo text browser, joomla compatability, text private, private site joomla, joomla firefox browser, joomla safari browser, safari joomla firefox, private joomla, open multiple urls actionscript, php seo friendly urls, joomla seo urls, net browser multiple tabs, joomla browser firefox, joomla site safari

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Arlington, United States

Mã Dự Án: #1632186

Đã trao cho:

phpleaderpro

I'm ready to start it! Thanks Travis

$220 USD trong 5 ngày
(252 Đánh Giá)
7.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $220 cho công việc này

reddragon122

Plz check PMB.

$220 USD trong 3 ngày
(3 Đánh Giá)
2.2