Đang Thực Hiện

Private Proj for Danmysak

As discussed. Parsing exercise number 3 for collecting real estate data for a given property_id.

Thanks

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: proj, php exercise, parsing data, homitage, private server data project, javascript data property, data property word vba, data consultant private ltd

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Hong Kong, Hong Kong

Mã Dự Án: #1644103

Đã trao cho:

danmysak

                  

$40 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
2.6

4 freelancer đang chào giá trung bình $128 cho công việc này

monarihu

PLEASE SEE PMB

$170 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
nisaljeewantha

please send me more information about this job ill do my best for you

$100 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
TerrellNICK

PLEASE CHECK PMB

$200 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0