Đang Thực Hiện

Private Project for Damir (Misc. coding jobs)

As discussed.

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: njvan, login coding access project, project hosting private, coding table project, moonlighting coding freelance project, coding sale project, coding ftp project, project management private clinic, misc project

Về Bên Thuê:
( 57 nhận xét ) Brisbane, Australia

Mã Dự Án: #1017047

Đã trao cho:

brzias

As discussed.

$80 AUD trong 2 ngày
(11 Đánh Giá)
3.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $140 cho công việc này

pankajshesha

Hi , please check your private message inbox

$200 AUD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
1.2