Đang Thực Hiện

Private Project for Damir (Misc. coding jobs)

Đã trao cho:

brzias

As discussed.

$80 AUD trong 2 ngày
(11 Đánh Giá)
3.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $140 cho công việc này

pankajshesha

Hi , please check your private message inbox

$200 AUD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
1.2