Đang Thực Hiện

private project for design4coding

as discussed

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: design4coding, graphic design project description, design project banner, beauty salon design project, freelance pcb design project, software design project, graphic design project cost, disney web design project

Về Bên Thuê:
( 81 nhận xét ) manchester, United Kingdom

Mã Dự Án: #1053020

Đã trao cho:

design4coding

Right person for this job!

$55 USD trong 0 ngày
(9 Đánh Giá)
4.6

3 freelancer đang chào giá trung bình $135 cho công việc này

shomel

Ready to work. please check pmb.

$200 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
hitesh20121986

Hello Sir/madam, I would like to work on this project.I am interested to work with you.So if you will feel to give this opportunity to me then please.I assure you to provide you best quality work in time. Thanks

$150 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0