Đang Thực Hiện

private project for tomydeveloper

- private project for tomydeveloper

- c2c project

- pls do not bid if you are not tomydeveloper. thanks!

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: tomydeveloper, hksource, php c2c, bid private project, business letter thanks bid, project private villa, project private chat room, project flash website bid, wow project private server

Về Bên Thuê:
( 89 nhận xét ) Hong Kong, Hong Kong

Mã Dự Án: #1064022

3 freelancer đang chào giá trung bình $550 cho công việc này

tomydeveloper

Hello,Please check bid and award the project.Thanks

$500 USD trong 45 ngày
(248 Đánh Giá)
7.6
zerocode00

we can always start doing the project after you accepted my design.

$650 USD trong 40 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
hassaanshuja

plz discuss the project and get a start....Awaiting reply !!!

$500 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0