Đã Đóng

PROBLEMA INSTALAR CHAMILO EN MAQUINA LOCAL

Job Description:

AL INSTALAR CHAMILO EN MAQUINA LOCAL Y VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO AL INSERTAR VIDEOS TENGO ESTE ERROR EN EL PATCH

Kĩ năng: PHP, HTML, MySQL, Apache, Learning Management Systems (LMS)

Về khách hàng:
( 5 nhận xét ) Panamá, Panama

ID dự án: #35819038

3 freelancer chào giá trung bình$23 cho công việc này

corriganleojohn

Hi Client. Very glad to bid your project because my skills are matched in your project very well. I am very familiar with PHP, CSS, Bootstrap, jQuery, JavaScript, MYSQL and so on. As a senior Web Developer and Designe Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(4 Nhận xét)
2.7