Đã Hủy

My Profile Website

Job Description:

Website mô tả một vài thông tin cơ bản của tôi, những kỹ năng hiện đang có, và những dự án đã làm.

website : [login to view URL]

Kĩ năng: Bootstrap, CSS3, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #17102869

13 freelancer chào giá trung bình ₫704701/giờ cho công việc này

v2x5111

i an design and develop i an design and develop i an design and develop i an design and develop i an design and develop i an design and develop i an design and develop i an design and develop i an design and develop i Thêm

₫500000 VND / giờ
(187 Nhận xét)
6.8
bspatra2015

Sir,i have 5+ years experience in web-design and web-development,word press. I know responsive design , bootstrap framework , Html 5 , php.

₫500000 VND / giờ
(94 Nhận xét)
5.7
decentinfotech

Hi, No advance needed. We are ready to start your work right now. Deadline will never miss. Very less unexpected amount. Full payment after complete 100% work. Better result than your expectation. Thêm

₫3500000 VND / giờ
(18 Nhận xét)
4.9
guptaranjeet

Dear Hiring Manager. I have gone through your job requirement on Profile Website and I understand that it requires a WordPress Expert. I have 8+ years of experience working with WordPress. I have strong experience Thêm

₫350000 VND / giờ
(6 Nhận xét)
4.6
akshayhemant

I am experienced in HTML,CSS,Bootstrap and can create a similar website to the one you posted at a minimal fee

₫350000 VND / giờ
(0 Nhận xét)
0.0