Viết phần mềm phân bổ khách hàng

Đã Trao Đã đăng vào 7 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Trao Thanh toán khi bàn giao

Tôi đang cần 1 phần mềm phân bổ các khách hàng tiềm năng xuống cho các sales như sau:

- tài khoản vai trò Sales Admin sẽ gửi thông tin khách hàng tiềm năng vào hệ thống qua website hoặc phần mềm trên điện thoại di động, thông tin khách hàng bao gồm tên, số điện thoại, email, mô tả nhu cầu, chấm điểm độ thích mua hàng ( mặc định 5 điểm trên thang điểm 10), bước cập nhật (số ngày mà sales phải cập nhật tình trạng khách (mặc định là 2))

- các tài khoản vai trò sales sẽ nhận được thông tin khách hàng này (qua phần mềm trên mobile-mỗi lần có khách thì notifi nhắc nhở sales là có khách). Mỗi khách hàng tiềm năng chỉ được giao cho 1 sales mà các sales khác không biết, giao khách trên cơ chế đồng đều và ngẫu nhiên (sales có điểm số cao thì sẽ nhận được khách có độ thích mua hàng cao), đồng đều giữa các sales có nghĩa là các sales đang có số lượng khách quan tâm đồng đều nhau

- chấm điểm sales ( thang điểm 10): khởi điểm cho mỗi tài khoản sales là 10 điểm, mỗi lần chậm cập nhật tình trạng khách (muộn quá 12h) thì bị trừ 0.1 điểm.

- chức năng báo cáo: cứ (X) ngày/ lần, phần mềm trên mobile sẽ nhắc nhở sales cập nhật tình trạng các khách hàng đã được giao, có thêm chức năng "chốt khách thành công" và "khách không quan tâm nữa" để dừng việc theo dõi khách.

- sales admin có thể xem báo cáo về tình trạng khách hàng hằng ngày, đồng thời gia hạn ngày phải cập nhật tình trạng khách hàng tiếp theo (X)

- tài khoản sales admin có chức năng gán khách ở tình trạng "không quan tâm nữa" cho một sales cụ thể, khi ấy khách hàng này lại được theo dõi như khách hàng mới (đương nhiên trong lịch sử phải ghi lại là đã qua tay các sales nào và tình trạng cụ thể như thế nào)

- Admin (không phải sales admin ở trên) có chức năng đọc báo cáo về: khách hàng nào đã được giao cho sales nào và tình trạng đang như thế nào.

ASP PHP Kiến trúc phần mềm

ID dự án: #11030893

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 7 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$648 cho công việc này

MyBB

Xin chào bạn. Mình có thể viết phần mềm theo yêu cầu của bạn chạy trên nền web. Nếu bạn cảm thấy ok thì xin vui lòng liên hệ với mình nhé

$555 USD trong 10 ngày
(53 Nhận xét)
5.5