Đã Đóng

Viết phần mềm

Xây dựng 1 công cụ bằng PHP có chức năng tự động bóc tách nội dung của 1 website bất kỳ, nội dung bóc tách bao gồm: tiêu đề, hình ảnh, mô tả, nội dung chi tiết của 1 sản phẩm hoặc 1 bài tin tức...

Sau đó import database vào website Opencart hoặc bất kỳ hệ thống nào khác. Các nội dung bóc tách có tính lặp lại như Sản phẩm, Tin tức, Bài viết… Không bóc tách các nội dung trang thông tin tĩnh như: giới thiệu, chính sách, liên hệ…

Construction 1 tool PHP function automatically crawls the content of one website any content dissection include: title, image, description, detailed content of one product or one news article Articles ...

Then import the database into Opencart website or any other system. The content dissection repetitive as Products, News, Articles ... Do not peel the static page content information such as descriptions, policies, contact ...

Kĩ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hồ Chí Minh, Vietnam

ID dự án: #12213337

7 freelancer chào giá trung bình₫12301587 cho công việc này

sushant003

Dear Sir, We are in top in freelancer.com , we made lots of system and as well also earned more then 1000000+ USD and give us one chance then you will know our level of expertise and quality work http://w Thêm

₫11944444 VND trong 30 ngày
(217 Nhận xét)
7.7
amitbhadwal

Hi I studied your requirements and available to start work. My name is Amit and i am an expert PHP and wordpress developer working in this field over last 6 years and have worked on various websites. I have co Thêm

₫15277777 VND trong 10 ngày
(93 Nhận xét)
6.8
kawalecove

We Believe in Quality and Delivering a Quality Product Thanks for your post on freelancer! Ecove Solutions is a trusted, global provider of digital marketing Services and IT Services; our clients rely us due to fastest Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(60 Nhận xét)
6.2
bhargavweb59

Xin chào thân mến khách, Chúng tôi đã trải qua yêu cầu của bạn và sẽ nhân cơ hội này để làm việc về dự án này. Bạn có thể gửi một yêu cầu chi tiết về dự án của bạn. Về chúng tôi Chúng tôi đã và đang cung Thêm

₫11111111 VND trong 10 ngày
(2 Nhận xét)
2.1
syncnologies

Hello Sir/ Ma’am, We have pool of dedicated team consisting of certified developers capable enough to handle your project exactly according to requirements and within said time frame. As per shared project de Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(2 Nhận xét)
0.5
₫11944444 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
trungtltaof

Chào anh (chị). Tôi có thể thực hiện dự án này cho anh chị với vốn kinh nghiệm về lập trình PHP 3 năm và đã làm việc nhiều với mã nguồn Opencart. Rất mong hợp tác với anh chị. Nếu có thể liên hệ, anh chị vui long li Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0