Viết phần mềm

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Xây dựng 1 công cụ bằng PHP có chức năng tự động bóc tách nội dung của 1 website bất kỳ, nội dung bóc tách bao gồm: tiêu đề, hình ảnh, mô tả, nội dung chi tiết của 1 sản phẩm hoặc 1 bài tin tức...

Sau đó import database vào website Opencart hoặc bất kỳ hệ thống nào khác. Các nội dung bóc tách có tính lặp lại như Sản phẩm, Tin tức, Bài viết… Không bóc tách các nội dung trang thông tin tĩnh như: giới thiệu, chính sách, liên hệ…

Construction 1 tool PHP function automatically crawls the content of one website any content dissection include: title, image, description, detailed content of one product or one news article Articles ...

Then import the database into Opencart website or any other system. The content dissection repetitive as Products, News, Articles ... Do not peel the static page content information such as descriptions, policies, contact ...

PHP Kiến trúc phần mềm

ID dự án: #12213337

Về dự án

7 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

7 freelancer chào giá trung bình₫12301587 cho công việc này

syncnologies

Hello Sir/ Ma’am, We have pool of dedicated team consisting of certified developers capable enough to handle your project exactly according to requirements and within said time frame. As per shared project de Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(2 Nhận xét)
0.5
trungtltaof

Chào anh (chị). Tôi có thể thực hiện dự án này cho anh chị với vốn kinh nghiệm về lập trình PHP 3 năm và đã làm việc nhiều với mã nguồn Opencart. Rất mong hợp tác với anh chị. Nếu có thể liên hệ, anh chị vui long li Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0