Đã Đóng

Viết phần mềm

Cấu hình hệ thống email [url removed, login to view] cho doanh nghiệp. [url removed, login to view] là hệ thống SES của Amazon.

Cam kết hệ thống hoạt động ổn định trong 3 ngày sau khi cấu hình. Sẽ nhiều công việc khác nếu uy tính.

Làm việc qua online. Hoàn công việc trước tết. Freelance kiếm tiền nghỉ tết

Chúc Freelancer may mắn.

Kĩ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #12806926

2 freelancer chào giá trung bình₫3956809 cho công việc này

websolutions008

Hi, This is angel from [login to view URL] We could provide a website. We are a company located in India. Give us one good chance to provide our ability. See our recent website works [login to view URL] https:/ Thêm

₫550000 VND trong 15 ngày
(67 Nhận xét)
6.2
impressolbdm

Hello Sir, I had gone through your requirement. First let me introduce my company. We are from Impressol E-services LLP. we are expert in developing mobile applications and game for iOS(iPhone & iPad),Android, Thêm

₫7363618 VND trong 12 ngày
(0 Nhận xét)
0.0